קישורים - סדן - חברה רווחה וחינוך - הדרכות והרצאות - מרכז טיפול וייעוץ פסיכולוגי

משרד הרווחה והשירותים החברתיים

משרד הרווחה משמש חוליה מרכזית במדינת הרווחה הישראלית. ייעודו הוא להגן, לשקם ולסייע לכל אדם, משפחה וקהילה הנתונים במצבים של משבר זמני או מתמשך מפאת מוגבלות, עוני …

www.molsa.gov.il/