הפעלת מרכז לקשיש - חברה רווחה וחינוך - הדרכות והרצאות - טיפול וייעוץ פסיכולוגי

תיאור פרוייקט

לקוח
 סדן שירותי חברה ורווחה
קטגוריה
סדן פרויקטים

הפעלת מרכז לקשיש

העבודה האחרונה