מרכז העשרה ביר אלמכסור - סדן - הדרכות והרצאות - מרכז טיפול וייעוץ פסיכולוגי

תיאור פרוייקט

לקוח
 סדן שירותי חברה ורווחה
קטגוריה
סדן פרויקטים

מרכז העשרה ביר אלמכסור

بئر المكسور – سدن خدمات اجتماعيه – برنامج ترفيهي

מרכז העשרה ביר אלמכסור

העבודה האחרונה