סדנת בישול - סדן - חברה רווחה וחינוך - הדרכות והרצאות - מרכז טיפול וייעוץ

תיאור פרוייקט

לקוח
 סדן שירותי חברה ורווחה
תאריך
 06-04-2014
קטגוריה
סדן פרויקטים

مدرسة السلام عرعره – يوم ترفيهي – سدن خدمات اجتماعيه – סדנת בישול

סדנת בישול

העבודה האחרונה