סדנת הכנה לשנת הלימודים לסגל ההוראה - הדרכות והרצאות - טיפול וייעוץ פסיכולוגי

תיאור פרוייקט

לקוח
 סדן שירותי חברה ורווחה
קטגוריה
סדן פרויקטים

סדנת הכנה לשנת הלימודים לסגל ההוראה

העבודה האחרונה